הזמנה זוגית חינם

הזמנה זוגית חינם, לתערוכת 'גשם של אירועים' באולמי הינומה, באר שבע